Waarom windmolens?

Het is essentieel dat onze regio zelf voldoende duurzame energie gaat opwekken. De vier windmolens leveren net zoveel duurzame elektriciteit als 7.500 huishoudens verbruiken. Dat geeft ineens een flinke hoeveelheid minder CO2-uitstoot. En dus minder klimaatverandering en een betere luchtkwaliteit voor onszelf en voor onze (klein)kinderen. Een mooi vooruitzicht, maar zonder investeerders gaat dat niet lukken. Als de leden van de 11 energiecoöperaties samen 7,5 % van de investering bij elkaar brengen, kan geld geleend worden bij een bank. Het Energiefonds Brabant (onderdeel van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, BOM) investeert als grote partner mee.

Hoe ver staat het project?

Er zijn al flinke stappen gezet. De locatie is duidelijk; de molens komen op De Spinder, net boven Tilburg, bij afvalverwerkingsbedrijf Attero, waterschap De Dommel en gemeente Tilburg. Ook is het bestemmingsplan al rond, zijn alle omgevingsvergunningen afgegeven, is de landelijke subsidie voor duurzame energie (SDE+) al toegekend en zijn ook alle Spinderdelen verkocht.

Financiering rond!

We zijn weer een stap dichterbij. De financiering is rond en de contracten met de leverancier, aannemer en grondeigenaren zijn getekend! Dat betekent dat we kunnen gaan bouwen in 2019. De windmolens die op de Spinder zullen herrijzen zijn van leverancier Nordex, type N117 met een vermogen van 3,6 MW. Dat is een groter vermogen dan geraamd. De windmolens worden 91 meter hoog en de rotor zal een diameter hebben van maar liefst 117 meter.

Het fundament is gelegd en de eerste onderdelen zijn gearriveerd!

Er begint nu toch echt schot in te komen. Het voorbereidende werk is verricht, het fundament voor de vier windmolens is aangelegd en de eerste onderdelen zijn aangekomen op de bouwplaats. Toon den Engelse legde de aankomst vast op film.

Eerste betonstort

Transporten

Open Dag