Lid worden

 

Lid van de coöperatie wordt u voor slechts € 25,00. Dit eenmalige bedrag geeft u o.a. stemrecht binnen de coöperatie, het recht om deel te nemen aan bijeenkomsten en werkgroepen en de mogelijkheid certificaten te kopen.

U kunt de € 25,- overmaken op bankrekening NL11RABO0122542770 ten name van “Coöperatie Hilverstroom en Gas U.A.” te Hilvarenbeek, onder vermelding van “Lid” gevolgd door uw naam en adres.

Wij zullen dan zo spoedig mogelijk uw lidmaatschap bevestigen. Vanaf dat moment ontvangt u uitnodigingen voor o.a. de Algemene Leden Vergadering en bijeenkomsten van het Energiecafé. Tevens kunt u deelnemen in werkgroepen, voor bij voorbeeld wind-, water- en zonne- energie.

Stuur een e-mail naar info@hilverstroom.nl, en wij zorgen dat we uw inschrijving in behandeling nemen. Daar krijgen u en wij energie van!

Duurzame energie in de lokale gemeenschappen

Door het ledenkapitaal, de donaties en de opbrengst uit activiteiten wordt de coöperatie financieel in staat gesteld lokale projecten inzake productie en leverantie van duurzame energie ter hand te nemen. Door lid te worden van de coöperatie participeert u in die projecten.