Digitale Omgevingsdialoog voor Zonneweide Haghorst

Digitale Omgevingsdialoog voor Zonneweide Haghorst

 

De eerste zonneweide in Hilvarenbeek komt tussen de A58 en het Wilhelminakanaal, ten westen van de Stille Wille. Inmiddels heeft de gemeente een ontwerp omgevingsvergunning gepubliceerd die nu ter visie ligt. In verband met het corona-virus organiseren de initiatiefnemers nu een digitale omgevingsdialoog.

 

Zonneweide Haghorst moet een omvang krijgen van 20 hectare zonnepanelen en 6 ha groen en uiteindelijk 5.000 huishoudens voorzien van duurzame stroom. Thijs van Oirschot is de initiatiefnemer van het eerste uur. Samen met Lodewijk Burghout en Arie Reijrink ontwikkelt hij het project. Naast deze lokale ondernemers is ook Coöperatie Hilverstroom betrokken. Zij worden medeaandeelhouder in het exploitatiebedrijf wat de zonneweide gaat realiseren en exploiteren.

 

In februari 2019 werd het project voor het eerst gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst in Den Horst in Haghorst. Nadat de gemeente Hilvarenbeek in de zomer van 2019 de Visie Grootschalige Opwek en de bijbehorende Kadernota had vastgesteld, kon de vergunningaanvraag van het project beoordeeld worden. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente Hilvarenbeek een ontwerp vergunning heeft gepubliceerd. Deze ligt ter visie van 27 maart tot en met 7 mei 2020.

 

Gedurende deze periode willen de initiatiefnemers nogmaals met de directe omgeving in gesprek om verder vorm te geven aan de omgevingsdialoog. Helaas gooit het corona- virus ook hier roet in het eten. Om belanghebbenden en belangstellenden toch in de gelegenheid te stellen om zich te laten informeren en vragen te stellen, is via de website www.zonneweidehaghorst.nl een film en bijbehorende presentatie beschikbaar gesteld. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deze website te bezoeken en de film en presentatie te bekijken. Op basis hiervan kan iedereen via deze website aanvullende vragen stellen of een 1 op 1 afspraak maken via de contact knop op deze website.