Lid worden

 

Lid van de coöperatie wordt u voor slechts € 25,00. Dit eenmalige bedrag geeft u o.a. stemrecht binnen de coöperatie, het recht om deel te nemen aan bijeenkomsten en werkgroepen en de mogelijkheid certificaten te kopen.

U kunt de € 25,- overmaken op bankrekening NL11RABO0122542770 ten name van “Coöperatie Hilverstroom en Gas U.A.” te Hilvarenbeek, onder vermelding van “Lid” gevolgd door uw naam en adres.

Wij zullen dan zo spoedig mogelijk uw lidmaatschap bevestigen. Vanaf dat moment ontvangt u uitnodigingen voor o.a. de Algemene Leden Vergadering en bijeenkomsten van het Energiecafé. Tevens kunt u deelnemen in werkgroepen, voor bij voorbeeld wind-, water- en zonne- energie.

Vul hieronder uw gegevens in, en word lid! Daar krijgen u en wij energie van!

Velden met een * zijn verplicht

U verklaart voorts akkoord te gaan met de voorwaarden van de certificaten, zoals nader vastgelegd in het huishoudelijk reglement van Coöperatie Hilverstroom en Gas U.A.

Lidmaatschap en certificaten

  • Het lidmaatschap van “Coöperatie Hilverstroom en Gas U.A.” is alleen mogelijk als minstens één certificaat wordt gekocht.
  • Een certificaat kost € 25. Een certificaat draagt het karakter van risicodragend kapitaal van de coöperatie.
  • Terugbetaling van het certificatenbedrag kan pas als het lidmaatschap minimaal drie jaar geduurd heeft en mits de coöperatie op dat moment een positief vermogen heeft en het redelijkerwijs niet te verwachten is dat de coöperatie binnen een jaar ontbonden zal worden.
  • De algemene ledenvergadering bepaalt of in een jaar dividend op de certificaten wordt uitgekeerd en hoeveel dividend.
  • Ieder lid van de coöperatie heeft één stem in de algemene ledenvergadering, ongeacht het aantal certificaten.
  • Ook bedrijven kunnen lid worden van de coöperatie.
  • In een huishoudelijk reglement zijn de voorwaarden van de certificaten nader vastgelegd.

Duurzame energie in de lokale gemeenschappen

Door het ledenkapitaal, de donaties en de opbrengst uit activiteiten wordt de coöperatie financieel in staat gesteld lokale projecten inzake productie en leverantie van duurzame energie ter hand te nemen. Door lid te worden van de coöperatie participeert u in die projecten.